Radisko je spolek, jehož cílem je organizovat v Kružberku
kulturní akce, zejména koncerty a výstavy. Organizuje ale
i akce spojené  s tradicemi a folklorem. Je platným a výrazným
členem kružberské kulturní komise.

 
Radisko logo.jpg

Představujeme Radisko

 
Na logu Radiska je možno vidět věž kostela, ledňáčka, rybu a obilný snop. V logu tak jsou přítomny základní prvky obce Kružberk. Kostelní věž zde symbolizuje sepětí s dílem i vírou našich předků, ledňáček a ryba jsou znakem čistoty řeky Moravice, která obcí protéká. Je rybářským rájem a také rájem pro živočichy, kteří v ní žijí. Obilný snop symbolizuje zemědělskou oblast, kterou obec Kružberk stále je.
Co z loga nevyčteme, ale je to zřejmé z našich stránek, je angažovanost lidí, ochotných obětovat část svého volného času pro blaho a rozkvět obce. Není to vždycky jednoduché, ale děláme to rádi. A chuť to dělat je základní předpoklad pro to, abychom to dělali dobře. 
 
  • Proč se jmenujeme  Radisko?
Některé menší obce, jako třeba Praha, se mohou pochlubit výstavným hradem, stejně jako i mnoho jiných. Ani v obci Kružberk tomu není jinak. Bohužel, kružberský hrad, který sloužil patrně jako strážní hrádek nad kupeckými cestami, zanikl již někdy v 15. století. Byl nevelký a zbyla po něm jen malá část zdiva, kterého byste si ani nevšimli, když projdete kolem něj. Dodnes po něm ale zůstala  řada pověstí a pohádek. Ukazuje se, že povědomí o kružberském hradu je mnohem trvalejší, než jeho kamenné zdivo, které se za ty stovky let podělo kdoví kde. (Patrně je naši pokrokoví předkové dokonale znárodnili). A tomuto hrádku se i v pohádkách a pověstech a nepochybně i tenkrát když se ještě pyšně vypínal na skále nad Moravicí, říkalo prostě Radisko.
Pro nás znamená tento název sepětí s tradicí, dějinami, výtvarnou, hudební a slovesnou kulturou obce Kružberk.  
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one